Klubkajakker i containeren

Disse kajakker ligger i containeren. Øvrige kajakker ligger i bådehallen på de øverste hylder.