Egen kajak i klubben

I Ringkøbing Ro- og Kajakklub er der mulighed for at kunne opbevare sin egen kajak i garageanlægget. Men der er ikke for meget plads, og derfor har vi opstillet følgende regler for dette:

  • Kun aktive medlemmer har mulighed for at få en kajakplads.
  • Optagelse på venteliste sker ved skriftlig henvendelse (e-mail) til klubbens kajakchef.
  • Tidspunktet for anmodning om optagelse på ventelisten bestemmer ens placering på ventelisten (i praksis når den kajakansvarlige har bekræftet modtagelsen).
  • Når der opstår en ledig plads, tilbydes den til øverste på ventelisten, såfremt vedkommende ikke ønsker at gøre brug af den tilbudte plads, tilbydes den til den næste. Afstår en kajakroer fra at modtage den tilbudte plads opretholder vedkommende dog fortsat sin placering på ventelisten.
  • Indehavere af private kajakpladser er i sagens natur forbeholdt aktive roere. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler herfor, og har i den forbindelse mulighed for at forlange en privat kajakplads inddraget.
  • Det understreges, at bestyrelsen til enhver tid kan ændre placeringen af din kajak i bådhuset ud fra hensyn til klubbens behov, og kan herunder tage hensyn til roerens aktivitetsniveau.
  • Det bemærkes, at 200 km/år betragtes som et minimumsaktivitets-niveau, medmindre specielle forhold gør sig gældende.