Retningslinjer for ture uden for dagligt rofarvand

 • I forbindelse med ture arrangeret af Ringkøbing Ro- og Kajakklub skal makkerredning og selvredning med pagajflyder kunne udføres på sikker vis.
 • Den valgte påklædning skal afspejle dagens aktuelle udfordring vurderet på baggrund af: egenfærdigheder, årstid, geografi, naturtype, vejrforhold, vandtemperatur, bølger, strøm mm.
 • Alt efter ovennævnte vælges f. eks. våddragt, rojakke, hue, handsker mm. Deltagerne forventes selv at medbringe det nødvendige personlige sikkerhedsudstyr i form af svømmevest, pagajflyder, pumpe og trækline.
 • Klubbens våddragter, pagajflydere, pumper, trækliner mm. kan frit benyttes af klubbens medlemmer. Gæsteroere forventes at medbringe eget udstyr.
 • Inden turen starter besluttes det hvem der fungerer som turleder(e). Turlederen er ansvarlig for at turens forløb aftales inden start.
 • Turlederen har kompetencen til at:
  - Ændre turens længde eller rute.
  - Afvise deltagere der ikke, i forhold til den valgte tur, vurderes at kunne deltage som følge af f. eks manglende rutine, utilstrækkelig påklædning eller utilstrækkeligt sikkerhedsudstyr eller lignende.
  - Træffe beslutning om ændret rutevalg, anvendelse af trækliner etc.

 

Hvad er dagligt rofarvand?

Flere steder på hjemmesiden nævnes begrebet dagligt rofarvand.

Se her hvad dagligt rofarvand er.