Frigivelsesprøve

Som frigivet havkajakroer gives følgende rettigheder og pligter:

For at være godkendt som frigivet roer skal man:

  • Have roet +100 km.
  • Være godkendt af instruktør til selvstændig roning.
  • Deltage i min. 1 langtur (turlængde er +20km)

Roeren skal på sikker vis demonstrere følgende på uroligt vand (vind 6-8 m/sek.):

  • Makkerredning, med roeren ude af kajakken (blive reddet + redde anden roer)
  • Selvredning med pagajflyder
  • Svømme 50 m. kajak
  • 200 m bugsering af kajak

Når kajakroeren derefter har deltaget i 2 langture på uroligt vand svarende til vind på 6-8 m/sek kan vedkommende efter godkendelse af instruktør, frigives til uledsaget roning uden for dagligt rofarvand.

 

Ikke frigivede roere

Roning inden frigivelse må kun ske inden for dagligt rofarvand og kun, når der roes min. 2 kajakroere sammen.
Dog må der altid roes alene på Vonå. Deltagelse i roning uden for dagligt rofarvand kan ske ifølge med 2 frigivne kajakroere eller ifølge med instruktør.

Årlig frigivelsesprøve

Frigivne kajakroere skal aflægge en gang årligt en overbevisende redningsøvelse, som består af makkerredning og selvredning. Øvelsen skal overværes af en af følgende: En af klubbens instruktører eller en anden bemyndiget af bestyrelsen.

Der er ingen krav til, at den årlige prøve skal foregå i vis vindstyrke, vandtemperatur eller dybde. Foretages prøven ikke overbevisende, mister man sine rettigheder som frigivet havkajakroer, indtil man igen har aflagt en overbevisende prøve.

Medlemmerne har mulighed for at gennemføre prøvene flere gange i løbet af sæsonen indtil det ønskede resultat opnåes, hvorefter der vil være mulighed for at indskrive sig i en hæfte, som vil være til rådighed i klubben. En instruktør eller en anden bemyndiget medlem skal underskrive og eventuelt referere resultatet.

Hvad er dagligt rofarvand?

Flere steder på hjemmesiden nævnes begrebet dagligt rofarvand.

Se her hvad dagligt rofarvand er.