Konstituering af bestyrelsen

Der er afholdt det første bestyrelsesmøde (telefonmøde) efter generalforsamlingen. Bestyrelsen har nu konstitueret sig på følgende måde:

  • Formand: Kim Nielsen
  • Næstformand/Sekretær: Camilla Moeskjær Nielsen
  • Kasserer: Kresten Hedegård
  • Aktivitetleder: Karin Kjærgaard Nielsen
  • Rochef: Peder Møller
  • Kajakchef: Thorstein Hansen

Corona situation: Vi holder fortsat lukket for inden- og udendørs aktiviteter.
Dørene bliver ikke låst, men fællesrum/udstyr (omklædning, ro-maskine, opholds-rum) må ikke benyttes.

Kontingent: Der bliver som udgangspunkt ikke opkrævet kontingent før efter åbning af aktiviteter/rum.