Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlem af Ringkøbing Ro-og Kajakklub

Du indbydes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag, den 7. marts 2023 kl. 18.30.

Generalforsamlingen afholdes i Ro- og Kajakklubben

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Beretning fra bestyrelsen
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen og suppleanter
  • Valg af revisorer og revisorsuppleant
  • Uddeling af pokaler
  • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling sendes på mail til ringkoebing.kajak@gmail.com senest 27/2-2023

Klubben vil efter generalforsamlingen være vært med kage, kaffe og en øl/sodavand.Kære medlem af Ringkøbing Ro-og Kajakklub
 
 
 
Du indbydes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 7. Marts 2023 -  kl. 18.30
 
Generalforsamlingen afholdes i Ro- og Kajakklubben
 
Dagsorden:
 
·         Valg af ordstyrer                                     
 
·         Beretning fra bestyrelsen
 
·         Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
·         Behandling af indkomne forslag
 
·         Valg til bestyrelsen og suppleanter
 
·         Valg af revisorer og revisorsuppleant
 
·         Uddeling af pokaler
 
·         Eventuelt
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling sendes på mail til ringkoebing.kajak@gmail.com senest 27/2-2023
 
 
 
Klubben vil efter generalforsamlingen være vært med kage, kaffe og en øl/sodavand.