Generalforsamling

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.00 i klubbens lokaler for alle medlemmer.

Vi håber, at der kommer rigtig mange til en hyggelig aften.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
  (Forslag skal afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Mickael Vej Andersen (modtager genvalg)
  Lars Kousgaard (Modtager ikke genvalg)
  Alex Trasbjerg  (Modtager ikke genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Uddeling af pokaler
 9. Uddeling af præmier for roede kilometer
 10. Eventuelt