Den ny bestyrelse er på plads

Bestyrelsen har konstitueret sig selv efter generalforsamlingen den 3. marts 2014 og ser nu således ud:

  • Formand: Astrid Plougsgaard,
  • Næstformand: Lars Kousgaard,
  • Kasserer: Michael Vej Andersen,
  • Sekretær: Hanne Sloth Pedersen,
  • Menigt bestyrelsesmedlem og kajakchef: Alex Trasbjerg,
  • Menigt bestyrelsesmedlem og rochef: Lilly Hauritz.
Du kan se klubbens kontaktpersoner under "Kontakt - Kontaktpersoner". Vi arbejder på at få alle fotograferet.