Ny bestyrelse

Bestyrelsen har konstitueret sig og er nu:

  • Formand: Michael Vej Andersen
  • Næstformand: Randi Nymand
  • Kasserer: Tage Sandholm
  • Sekretær: Lisbet Lauridsen
  • Kajakchef: Thorstein Hansen
  • Rochef: Peder Møller