Indkaldelse til generalforsamling

Klubbens medlemmer indbydes til generalforsamling tirsdag d. 10. marts 2019 kl. 19:00 i klubbens lokaler.

Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden.

Vi kommer til at mangle 2 nye bestyrelsesmedlemmer, så hvis du kunne tænke dig at være med til at forme klubben høre vi gerne fra dig. Kom frisk.