Indkaldelse til generalforsamling

Klubbens medlemmer indbydes til generalforsamling tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19:15 i klubbens lokaler.

Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden.

Som noget nyt vil vi i år, inden generalforsamlingen kl. 18:30, holde en lille workshop om hvorledes i, som klubbens medlemmer, ser klubben fremad. Vi håber, at mange har lyst til at deltage og at i vil komme med jeres input.

Tage og Lisbeth har desværre valgt ikke at genopstille, så vi får brug for 2-3 nye medlemmer til bestyrelsen. Så hvis du har lyst til at give en hånd med og være med til at præge klubben fremad, vil vi meget gerne høre fra dig. Har du spørgsmål om arbejdet i bestyrelsen, er du velkommen til at tage kontakt til en fra bestyrelsen.

En stor tak for godt samarbejde til Tage og Lisbeth.