Indkaldelse til generalforsamling og spisning

Kære medlem af Ringkøbing Ro-og Kajakklub

Du indbydes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 24. Marts 2022 -  kl. 18.30

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer                                   
  • Beretning fra bestyrelsen
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen og suppleanter
  • Valg af revisorer og revisorsuppleant
  • Uddeling af pokaler
  • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling, skal sendes på mail til ringkoebing.kajak@gmail.com senest 16/3-2022.

Klubben vil før generalforsamlingen være vært med en bid brød og en øl/sodavand – kl. 17.30 – Til hjælp for planlægningen og indkøb vil vi gerne have en tilbagemelding fra dem der kommer til spisning – helst på facebook – begivenhed https://fb.me/e/azwMKv8Dk - alternativt på mail ringkoebing.kajak@gmail.com