Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag (Forslag skal afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  - Kresten Hedegaard (modtager genvalg)
  - Astrid Plougsgaard (modtager ikke genvalg)
  - Tove Kronholm Schwartz (modtager ikke genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Uddeling af pokaler.
 9. Uddeling af præmier for roede kilometer.
 10. Eventuelt.