Bestyrelsen har konstitueret sig

Ved generalforsamlingen blev Randi Nymand og Thorstein Hansen valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen har nu konstitueret sig, og posterne er således fordelt:

  • Formand: Astrid Plougsgaard
  • Næstformand: Randi Nymand
  • Kasserer: Michael Vej Andersen
  • Sekretær: Tove Schwartz
  • Rochef: Lilly Hauritz
  • Kajakchef: Thorstein Hansen